Laparoskopik Kolesistektomi

Safra kesesi, bir yüzü karaciğere yapışık diğer yüzü serbest bir organdır. Safra kesesinin kanalı karaciğerden salgılanan safrayı on iki parmak bağırsağına taşıyan ana Safra Kanalına (Koledok) açılır. Karaciğerin kanlanmasını sağlayan ana karaciğer damarlarından bir veya iki atar damarla kanlanması sağlanır. Ameliyat da bu anatomik yapılar çok önemlidir.

Laparoskopik kolesistektomi 1985 yılında ilk defa Fransa’da uygulanmıştır.Karın CO2 gazı ile şişirildikten sonra en büyüğü 1 cm olan deliklerden kamera ve yardımcı el aletleriyle girilerek ana safra kanalı korunarak, safra kesesinin kanalı ve atardamarı bağlanır ve kesilir. Ameliyatın en can alıcı kısmı bu bölümdür. Daha sonra safra kesesi karaciğer yatağından dikkatli bir şekilde ayrılır. KC yatağında kanama ve safra kaçağı olmamasına dikkat edilir, kontrolü takiben ameliyat sonlanır.

Karın kasları kesilmediğinden, hasta için ağrısız, hastane de yatma süresini kısaltan, kötü estetik iz bırakmayan ve hastanın en kısa sürede işine dönmesini sağlayan çok başarılı uygulanması kolay bir yöntemdir.

Günümüzde bütün aletler sadece göbekten girilerek hiç iz bırakmayan yöntemler de uygulanmaktadır (Single Port Laparoskopik Cerrahi).