Anal Fistül

Makat kanalı ile makat derisi arasında ayrı bir yol oluşması, ve dışkının bu yoldan geçerek kötü kokulu akıntı yapmasıdır. En sık nedeni iyi tedavi edilmemiş anal abselerdir. Crohn gibi iltihabi bağırsak hastalıklarında da görülür. Tanısı rektal muayene ve gerekli durumlarda endorektal ultrasonografi veya MR ile konulur. Fistül yolunun dışkıyı tutmamızı sağlayan kaslarla ilişkisine göre tedavi şekli belirlenir. Tedavisi cerrahidir.

Fistülotomi: Fistül yolu cerrahi olarak kesilerek iyileşmeye bırakılır.

Seton Yöntemi: Fistül yolunun iç ve dış ağzı bulunarak ip geçirilir.

LIFT Yöntemi: İç ve dış sfinkter arası mesafede fistül yolu bulunarak bağlanır.

LAFT Yöntemi: Fistül yolunun laser probu ile yakılarak kapatılması yöntemidir.

Op. Dr. Onur Peşluk
Genel Cerrahi Uzmanı