Gastroskopi

Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının görüntülenmesi işlemidir. Gastroskopi tanı amaçlı kullanıldığı gibi, ülser ve varis kanamalarının tedavisi, yutma problemi olan hastalarda mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi (gastrostomi), yemek borusu darlıklarında dilatasyon veya stent yerleştirilmesi gibi terapötik olarak da uygulanabilir.