Kadınlarda Kasık Fıtığı

Kasık bölgesinde yer alan yumuşak açıklıktan iç organların dışarıya doğru gitmesi ile meydana gelen kasık fıtığı, erkeklere oranla kadınlarda çok daha az rastlanan bir rahatsızlıktır. Yinede sık olmasa da kadınlarda da kasın fıtığına rastlanmaktadır. Kasık fıtıklarının %2-3 oranı kadınlarda görülür. Kasık bölgesinde oluşan fıtıklardan femoral fıtıklar ise kadınlarda daha çok görülmektedir. Kadınlarda kasık fıtıkları ıkınma, öksürme, ağır kaldırma ve kasık bölgesini zorlayıcı spor aktiviteleri sonucunda oluşur.

Kadınlarda Kasık Fıtığının Belirtileri

Kadınlarda kasık fıtığının en belirgin belirtisi kasığın üzerinde şişlik meydana gelmesidir. Kasık bölgesinde fıtık ile birlikte ağrı, basınç ve hassasiyhet de hissedilir.  Kasık fıtığının olması için tüm bu semptomların sağlanması gerekmemektir ancak hepsi birlikte görülüyorsa fıtığın daha ciddi olduğu anlaşılır.

Kadınlarda kasık bölgesinde oluşan fıtıklar genelde erkeklere göre daha küçük olur. Bu nedenle de fark edilmesi kolay olmayabilir.

Kadınlarda kasık fıtığı tanısı koymada şişliğin ve ağrıların doktor tarafından muayene edilmesi yeterli olmaktadır. Hastanın kilo problemi olması ya da fıtığın çok erken dönemde olması durumunlarında ise ultrason ile kasık duvarına bakılarak tanı konulabilmektedir. Nadir de olsa kasık fıtığı teşhisi MR ile de konulabilmektedir.

Kadınlarda Kasık Fıtığının Tedavisi

Kasık fıtığı kadınlarda, erkeklere oranla daha az görülmekte olup kadınlarda görülen kasık fıtıklarının önemli bir kısmı femoral fıtığı olmaktadır. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da kasık fıtığının tek tedavi şekli cerrahi müdahaledir. Kasık fıtığı ameliyatı açık veya kapalı uygulanabilmekte olup, direk veya indirek fıtıklar açık yöntem ile tedavi edilebilir. Femoral fıtıklar biraz daha aşağıda kaldıkları için açık ameliyatlarda atlanabilmektedirler. Bu nedenle özellikle kadınlarda fıtık ameliyatında laporaskopik yöntemin seçilmesi önemli olmaktadır.